Disclaimer

coutteel.nl besteedt constante zorg en aandacht aan de informatie op deze website. Desondanks is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. 

De informatie op coutteel.nl wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in de deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van coutteel.nl. 

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op coutteel.nl geschikt is voor het doel waarvoor deze door je wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt.